ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตงานดนตรีเพื่อการเรียนรู้ดนตรีประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 2562
ยื่นซอง
วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562
เปิดซอง
วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2562