ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561
ยื่นซอง
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561
เปิดซอง
วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561