ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านวรรณกรรม ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด
วันที่ประกาศ
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 2561 ถึง วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 2561
เปิดซอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561