ประกาศประกวดราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2561
ยื่นซอง
วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 12 ธ.ค. 2561