ประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังฤษ) รวมจำนวน 8 เรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561 ถึง วันอังคารที่ 27 พ.ย. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561