ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 พ.ย. 2561
ยื่นซอง
วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561
เปิดซอง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2561