ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 20 พ.ย. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 พ.ย. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 21 พ.ย. 2561