ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561
ยื่นซอง
วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561