ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561
รับเอกสาร
วันอังคารที่ 6 พ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561
ยื่นซอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561
เปิดซอง
วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561