ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
รับเอกสาร
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 ถึง วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 ถึง วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
เปิดซอง
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561