ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2561
รับเอกสาร
วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2561
ยื่นซอง
วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
เปิดซอง
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561