Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
59 ประกาศประกวดราคาซื้อ LED แสดงรายการกิจกรรมหน้าทีเคพาร์คพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-04-2561 58 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2561 57 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ๒๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2561 56 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดสำหรับจุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-04-2561 55 ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-04-2561 54 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ๒ ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30-03-2561 53 ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-03-2561 52 ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับชุดหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ 14-03-2561 51 ประกาศยกเลิกโครงการซื้อชั้นหนังสือ/วารสาร จำนวน 1 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08-03-2561 50 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล และยกเลิกประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08-03-2561 49 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อสำหรับเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2561 48 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ 27-02-2561 47 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ LED แสดงรายการกิจกรรมหน้าทีเคพาร์ค พร้อมชุดคอนโทรล พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20-02-2561 46 ยกเลิกโครงการจัดทำต้นฉบับชุดหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 2 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ 19-02-2561 45 ประกวดราคาจ้างอบรมและประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2561