เกม "ไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย"

dino_02.jpg

              “ไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย” เป็นเกมที่ชวนให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของ “ไดโนเสาร์” สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเดียวกับเราเมื่อประมาณ 165 ล้านปีที่ผ่านมา นักบรรพชีวินวิทยา ได้ขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ได้แก่ บริเวณภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคใต้  ดังนั้น ไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์จึงมีชื่อภาษาไทย เช่น สยามโมไทรันนัสอีสานเอนซิส อีสานโนซอรัสอรรถวิภัชน์ชิ ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ชิตตะโกซอรัสสัตยารักษ์กิ และสยามโมซอรัสสุธีธรณี เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กๆ ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณพืชยุคโบราณ และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีตซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตสมัยนั้น เกม “ไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย” ได้รับรางวัลชนะเลิศเกมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากงาน Thailand Excellence Software Contest and Award 2009 (TESCA 2009) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดเกมแยกไฟล์: เหมาะสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ
ไฟล์เกมย่อยจำนวน 31 ไฟล์ แต่ละไฟล์มีขนาดประมาณ 12.3 MB (ไฟล์ที่ 31 มีขนาด 534 kb)

Dino01.rar  Dino02.rar  Dino03.rar  Dino04.rar  Dino05.rar  Dino06.rar  Dino07.rar  Dino08.rar  Dino09.rar  Dino010.rar 
Dino11.rar Dino12.rar Dino13.rar Dino14.rar Dino15.rar Dino16.rar Dino17.rar Dino18.rar Dino19.rar Dino20.rar
Dino21.rar Dino22.rar Dino23.rar Dino24.rar Dino25.rar Dino26.rar Dino27.rar Dino28.rar Dino29.rar Dino30.rar
Dino31.rar                  

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน เมื่อดาวน์โหลดครบทุกไฟล์แล้วให้คลิกขวาที่ไฟล์ DinoSetup_13mb_file.part01.rar แล้วเลือก Extract Here จะเจอไฟล์ DinoSetup_13mb_file.part01.exe กดดับเบิ้ลคลิก เพื่อทำการติดตั้ง โดยโปรแกรมจะทำการ Unzip ไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ และทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งตัวเกมตามปกติ

ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดตั้งเกมแบบแยกไฟล์อย่างละเอียดที่นี่

คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 • CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.2 GHz จำนวนอย่างน้อย 1 หน่วย
 • หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB
 • Hard disk ขนาดความจุที่มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 1 GB  
 • การ์ดแสดงผล หรือ การ์ดจอ (Graphic Card) มีหน่วยความจำขั้นต่ำ 128 MB
  ในที่นี้แนะนำ ยี่ห้อ NVIDIA Geforce FX520 หรือ ยี่ห้อ ATI Redeon 9500 ขึ้นไป
  หรือ ยี่ห้ออื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ทั้ง 2 ยี่ห้อข้างต้น
 • การ Update driver ของการ์ดแสดงผลอาจช่วยแก้ไขปัญหาการแสดงผลภายในเกมที่เกิดขึ้นได้
 • สนับสนุน DirectX 9.0c ขึ้นไป
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2,000/XP หรือสูงกว่า  
 • ไดร์ฟ CD-Rom / Sound Card / คีย์บอร์ด / เมาส์
 • จอภาพแบบรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 768 pixel

Share this