{"mode":"ajax","html":"
\r\n\t\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2562<\/span>\r\n\t<\/a>\r\n\t<\/a>\r\n<\/div>\r\n
\r\n\t
\r\n\t\t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t01<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t02<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tBookscape Talk x TK Reading Club<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e33\u0e17\u0e32\u0e07<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: \u0e14\u0e32\u0e27\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t03<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e33\u0e17\u0e32\u0e07<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: \u0e14\u0e32\u0e27\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e09\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>04:00 PM - 06:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e09\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Bodyguard<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t04<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23<\/span>\r\n\t\t \t\t\t05<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18<\/span>\r\n\t\t \t\t\t06<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>03:00 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: TK Application \u0e40\u0e27\u0e32\u0e30\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e32\u0e30<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1a\u0e14\u0e35<\/span>\r\n\t\t \t\t\t07<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>01:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c(e-mail)<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tIT Workshop 1 - 2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t60 \u0e1b\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t08<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t09<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>10:00 AM - 12:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tRead & Learn Program for Family<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLearning Auditorium<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t4-7 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>11:00 AM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tTK Board Game Club<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t8 \u0e1b\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e23\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: Big hug<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t10<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>10:00 AM - 12:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tRead & Learn Program for Family<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLearning Auditorium<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t4-7 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e23\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: Big hug<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e09\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 \u0e27\u0e35\u0e13\u0e32<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t11<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23<\/span>\r\n\t\t \t\t\t12<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18<\/span>\r\n\t\t \t\t\t13<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>03:00 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: TK Application \u0e40\u0e27\u0e32\u0e30\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e32\u0e30<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1a\u0e14\u0e35<\/span>\r\n\t\t \t\t\t14<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>01:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c(e-mail)<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tIT Workshop 1 - 2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t60 \u0e1b\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t15<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>01:00 PM - 04:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLibrarian Space<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLearning Auditorium<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t16<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 Special Time: \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t17<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 Special Time: \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>10:00 AM - 12:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tRead & Learn Program for Family<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLearning Auditorium<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t4-7 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tMusic for Dummies \u0e40\u0e1b\u0e35\u0e22\u0e42\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 by Casio<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t7 \u0e1b\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e09\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e04\u0e35\u0e15\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e19<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t18<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23<\/span>\r\n\t\t \t\t\t19<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e1a\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: \u0e1a\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18<\/span>\r\n\t\t \t\t\t20<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1a\u0e14\u0e35<\/span>\r\n\t\t \t\t\t21<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>01:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c(e-mail)<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tIT Workshop 1 - 2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t60 \u0e1b\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t22<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t23<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>11:00 AM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 Android App \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e04\u0e49\u0e14\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 App Inventor<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tIT Workshop 1 - 2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e41\u0e21\u0e27\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: \u0e25\u0e39\u0e01\u0e41\u0e21\u0e27\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>03:00 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: TK Application \u0e40\u0e27\u0e32\u0e30\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e32\u0e30<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t \t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t24<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>11:00 AM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e44\u0e2d\u0e17\u0e35: \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 Android App \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e04\u0e49\u0e14\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 App Inventor<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tIT Workshop 1 - 2<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 02:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32: \u0e41\u0e21\u0e27\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:30 PM - 05:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01: \u0e25\u0e39\u0e01\u0e41\u0e21\u0e27\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t2 - 6 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>10:30 AM - 12:30 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tReading Theatre \u0e15\u0e2d\u0e19 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e25\u0e31\u0e19<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tLearning Auditorium<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t4 - 8 \u0e1b\u0e35<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\r\n\t\t\t \t\t\t\t<\/span>02:00 PM - 04:00 PM<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\tFrench Movie Club @TK park<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e40\u0e18\u0e35\u0e22\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c 1<\/span>\r\n\t\t\t \t\t\t\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b<\/span>\r\n\r\n\t\t\t \t\t<\/a>\r\n\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t \t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t
\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c<\/span>\r\n\t\t \t\t\t25<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23<\/span>\r\n\t\t \t\t\t26<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18<\/span>\r\n\t\t \t\t\t27<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n\t\t \t\t\t\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1a\u0e14\u0e35<\/span>\r\n\t\t \t\t\t28<\/span>\r\n\t\t \t\t<\/div>\r\n\t\t \t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t<\/div>\r\n\t \t\t \t\t \t\t\t\t<\/div>\r\n<\/div>"}