สัปดาห์นี้มีอะไร
  • วันพุธ
    31 พฤษภาคม 2560
    03:00 PM - 05:00 PM
    หลักสูตรอบรมไอที: TK Application 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ
Calendar
พฤษภาคม 2560
วันจันทร์ 01
วันอังคาร 02
วันพุธ 03
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 04
01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น IT Workshop 1-2 บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 05
วันเสาร์ 06
11:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: Classical Music Festival 2017 ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 04:00 PM TK Reading Club ตอน ในม่านเมฆ มินิเธียเตอร์ 2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ดิกชันนารีแอปเปิ้ล ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แอปเปิลของป้าช้าง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 07
02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ดิกชันนารีแอปเปิ้ล ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แอปเปิลของป้าช้าง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:30 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: มหัศจรรย์พลังเยาวชน ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 08
วันอังคาร 09
วันพุธ 10
วันพฤหัสบดี 11
วันศุกร์ 12
01:00 PM - 03:00 PM เวทีเยาวชน: Student Concert ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันเสาร์ 13
10:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: Thailand Music Contest 2017 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 11:00 AM - 05:00 PM TK Board Game Club มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: แกะน้อยน่ารัก ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แกะน้อยจอมซน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 14
02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: แกะน้อยน่ารัก ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แกะน้อยจอมซน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 04:00 PM เวทีเยาวชน: คอนเสิร์ต หนังสือมีเสียง ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Step Up All In 3D มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 15
วันอังคาร 16
วันพุธ 17
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 18
12:00 PM - 04:00 PM เวทีเยาวชน: สร้าง Brand ให้กับ Band ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป 01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น IT Workshop 1-2 บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 19
วันเสาร์ 20
11:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: Multimania คนคลั่ง พลังกราฟิก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 01:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น IT Workshop 1-2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระต่ายเก็บของ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: กระต่ายน้อยฟันหลอ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 04:00 PM - 06:00 PM TK park Music Ed. 2017: วง Jelly Rocket ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 21
11:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: Multimania คนคลั่ง พลังกราฟิก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กระต่ายเก็บของ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: กระต่ายน้อยฟันหลอ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Internship มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 22
วันอังคาร 23
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันพุธ 24
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 25
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น IT Workshop 1-2 บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 26
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันเสาร์ 27
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 10:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: The Battle ศึกวันประชันเพลง ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: หมีน้อยออมสิน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ลูกหมีเจ้าปัญญา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 28
11:00 AM - 07:00 PM เวทีเยาวชน: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 10:00 AM - 05:00 PM เวทีเยาวชน: The Battle ศึกวันประชันเพลง ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: หมีน้อยออมสิน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: ลูกหมีเจ้าปัญญา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันจันทร์ 29
วันอังคาร 30
วันพุธ 31
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application 77 เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป