สัปดาห์นี้มีอะไร
Calendar
พฤศจิกายน 2560
วันพุธ 01
วันพฤหัสบดี 02
วันศุกร์ 03
วันเสาร์ 04
11:00 AM - 05:00 PM Thailand Beetles Festival 2017 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM Special Time กิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 05
11:00 AM - 05:00 PM Thailand Beetles Festival 2017 ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM Special Time กิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันจันทร์ 06
วันอังคาร 07
วันศุกร์ 10
วันเสาร์ 11
11:00 AM - 05:00 PM TK Board Game Club ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 8 ปีขึ้นไป 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Batman vs Superman: Dawn of Justice มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM Special Time กิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 12
02:00 PM - 05:00 PM Special Time กิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 03:00 PM Music for dummies: กลองเล่นง่ายๆ ห้องสมุดดนตรี บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Batman vs Superman: Dawn of Justice มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 17
วันเสาร์ 18
11:00 AM - 06:00 PM เทศกาล Books Journey การเดินทางของหนังสือ ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 01:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมสร้างหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1 IT Workshop 1 - 2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: มังกรน้อยผู้พิทักษ์ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: มังกรน้อยพ่นไฟ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 19
11:00 AM - 06:00 PM เทศกาล Books Journey การเดินทางของหนังสือ ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: มังกรน้อยผู้พิทักษ์ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: มังกรน้อยพ่นไฟ ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันจันทร์ 20
วันพุธ 29
วันพฤหัสบดี 30