สัปดาห์นี้มีอะไร
 • วันพุธ
  20 กันยายน 2560
  03:00 PM - 05:00 PM
  หลักสูตรอบรมไอที: TK Application นิราศนครวัด
 • วันพฤหัสบดี
  21 กันยายน 2560
  01:00 PM - 04:00 PM
  หลักสูตรอบรมไอที: การใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเพื่อการเดินทาง
 • วันเสาร์
  23 กันยายน 2560
  11:00 AM - 05:00 PM
  หลักสูตรอบรมไอที: สร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์
 • วันเสาร์
  23 กันยายน 2560
  02:00 PM - 05:00 PM
  สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: พวงกุญแจแม่มดจิ๋ว
 • วันเสาร์
  23 กันยายน 2560
  03:00 PM - 03:30 PM
  สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แม่มดจิ๋วตีนโต
 • วันอาทิตย์
  24 กันยายน 2560
  11:00 AM - 05:00 PM
  หลักสูตรอบรมไอที: สร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์
 • วันอาทิตย์
  24 กันยายน 2560
  02:00 PM - 05:00 PM
  สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: พวงกุญแจแม่มดจิ๋ว
 • วันอาทิตย์
  24 กันยายน 2560
  03:00 PM - 03:30 PM
  สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แม่มดจิ๋วตีนโต
Calendar
กันยายน 2560
วันศุกร์ 01
วันเสาร์ 02
01:00 PM - 05:00 PM TK Doc Fest สารคดี/สาระ-มันส์-โดน ลานสานฝัน, มินิเธียเตอร์1 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: เจ้ามดน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 04:00 PM TK Reading Club ตอน i sea u มินิเธียเตอร์ 2 บุคคลทั่วไป 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: มดสิบตัว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 03
01:00 PM - 05:00 PM TK Doc Fest สารคดี/สาระ-มันส์-โดน ลานสานฝัน, มินิเธียเตอร์1 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: เจ้ามดน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: มดสิบตัว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:30 AM - 12:30 PM TK Reading Theatre ตอน กระต่ายขายแครอท มินิเธียเตอร์ 1-2 ผู้ปกครองและเด็กอายุ 4 - 8 ปี
วันจันทร์ 04
วันอังคาร 05
วันพุธ 06
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application นิราศนครวัด ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 07
01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเพื่อการเดินทาง IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 08
วันเสาร์ 09
11:00 AM - 05:00 PM นิทรรศการ โอรังอัสลี วิถีคนไพร ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 01:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: สร้างหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1 IT Workshop 1 - 2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: โมบายดวงดาว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: พระจันทร์อยากมีเพื่อน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 04:00 PM - 06:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง ซาไกยูไนเต็ด มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 10
11:00 AM - 05:00 PM นิทรรศการ โอรังอัสลี วิถีคนไพร ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: โมบายดวงดาว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: พระจันทร์อยากมีเพื่อน ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 04:00 PM Music for dummies: เปียโน (Piano) เล่นง่ายๆ ห้องสมุดดนตรี บุคคลทั่วไป 04:00 PM - 06:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง เงาะป่า มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 11
วันอังคาร 12
วันพุธ 13
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application นิราศนครวัด ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 14
01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเพื่อการเดินทาง IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 15
วันเสาร์ 16
10:00 AM - 12:00 PM Read & Learn Program for Family ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 4 - 7 ปี 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: หูสัตว์พิศวง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 04:00 PM TK Reading Club ตอน Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก มินิเธียเตอร์ 2 บุคคลทั่วไป 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: เอ๊ะ! ใครเด่นกว่าใครนะ (Specially Me) ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 04:00 PM - 06:00 PM TK park music Ed. 2017 ครั้งที่ 10: วง Pause Learning Auditorium บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 17
10:00 AM - 12:00 PM Read & Learn Program for Family ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 4 - 7 ปี 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: หูสัตว์พิศวง ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: เอ๊ะ! ใครเด่นกว่าใครนะ (Specially Me) ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง Point Break มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 18
วันอังคาร 19
วันพุธ 20
03:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: TK Application นิราศนครวัด ห้องสมุดไอที บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 21
01:00 PM - 04:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: การใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเพื่อการเดินทาง IT Workshop 1 - 2 60 ปีขึ้นไป
วันศุกร์ 22
วันเสาร์ 23
11:00 AM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: สร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์ IT Workshop 1 - 2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: พวงกุญแจแม่มดจิ๋ว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แม่มดจิ๋วตีนโต ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 24
11:00 AM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: สร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์ IT Workshop 1 - 2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: พวงกุญแจแม่มดจิ๋ว ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: แม่มดจิ๋วตีนโต ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 02:30 PM - 04:00 PM Music for dummies: กีตาร์ (Guitar) เล่นง่ายๆ ห้องสมุดดนตรี บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 25
วันอังคาร 26
วันพุธ 27
วันพฤหัสบดี 28
วันศุกร์ 29
วันเสาร์ 30