สัปดาห์นี้มีอะไร
Calendar
มกราคม 2560
วันอาทิตย์ 01
วันจันทร์ 02
วันอังคาร 03
วันพุธ 04
วันพฤหัสบดี 05
วันศุกร์ 06
วันเสาร์ 07
02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตู้ปลาสวยงาม ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: บทเรียนของปลาเกเร ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 08
02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: ตู้ปลาสวยงาม ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: บทเรียนของปลาเกเร ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันเสาร์ 21
01:00 PM - 05:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: อบรมสร้างหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1 ห้องฝึกอบรมไอที 1-2 บุคคลทั่วไป 02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กล้องส่องทางไกลเหมียวน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: เรียกเหมียวเดี๋ยวก็มา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี
วันอาทิตย์ 22
02:00 PM - 05:00 PM สนุกอ่าน สนุกคิด ประดิษฐ์สนุก: กล้องส่องทางไกลเหมียวน้อย ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 03:00 PM - 03:30 PM สนุกอ่าน สนุกคิด นิทานหรรษา: เรียกเหมียวเดี๋ยวก็มา ห้องสมุดเด็ก 2 - 6 ปี 10:00 AM - 12:00 PM Read & Learn Program for Family ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 4-7 ปี 02:00 PM - 04:00 PM ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Good Dinosaur 3D มินิเธียเตอร์ 1 บุคคลทั่วไป
วันจันทร์ 23
วันอังคาร 24
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันพุธ 25
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดี 26
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันศุกร์ 27
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป
วันเสาร์ 28
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 10:00 AM - 03:00 PM หลักสูตรอบรมไอที: เก่งการเรียน เซียนการงาน ด้วยแอพยุค 4.0 ห้องฝึกอบรมไอที 1-2 บุคคลทั่วไป 04:00 PM - 06:00 PM TK park Music Ed. 2017: อิ้งค์ วันธร ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ บุคคลทั่วไป
วันอาทิตย์ 29
10:00 AM - 06:00 PM กิจกรรม 12 ปีทีเค ลานสานฝัน บุคคลทั่วไป 10:00 AM - 12:00 PM Read & Learn Program for Family ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 4-7 ปี
วันจันทร์ 30
วันอังคาร 31