Exhibition Kits
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
Wednesday 19 Sep 2018

Kati-655x315.jpg

นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

คนไทยรู้จักมะพร้าว (Coconut) และคนไทยใช้ประโยชน์จากมะพร้าวมากมาย และยังถือเป็นพืชผลคู่ครัวไทยมาแสนนาน และอย่างที่ทราบกันดีว่ามะพร้าวนั้นเป็นต้นทางของหนึ่งของเหลวที่มหัศจรรย์ของโลก นั่นก็คือ “กะทิ” พูดถึงคำว่า “กะทิ (Coconut Milk)” เราก็จะเห็นภาพของเหลวสีขาวข้นที่ได้จากการขูดคั้นจากเนื้อมะพร้าว โดยกะทิที่ได้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งกะทินั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาเป็นเวลานาน มีการนำกะทิมาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไทยทั้งอาหารคาว และอาหารหวานนานาชนิด สร้างรสชาติที่แตกต่าง เพิ่มความเข้มข้น มัน กลมกล่อมอย่างลงตัว อันเป็นลักษณะเด่นในสำรับไทย

นอกจากภาพของการเป็นส่วนประกอบของอาหารแล้ว จะพบว่ากะทินั้นเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าการค้ากะทิในรูปแบบต่าง ๆ นำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่าพันล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ นำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิจัยและพัฒนา (Research & Development (R&D)) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะทิให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดนิทรรศการ “กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา” เพื่อค้นหานานาความรู้จาก “กะทิ” สุดยอดวัตถุดิบที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเติมแต่งรสชาติของอาหารให้กลมกล่อม รวมถึงการต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมการพัฒนากะทิเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน แล้วคุณจะทึ่งกับกะทิ วัตถุดิบมหัศจรรย์จากโลกในกะลา

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังของกิจกรรมได้ที่ นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

       Kati-01.jpg  Kati-02.jpg

ดาวน์โหลดชุดนิทรรศการ
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบ นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด A2 ไฟล์ที่ 10
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการกะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10