Events from Elsewhere
Enjoy Science: Let’s Print the World
วันพุธที่ 03 มิ.ย. 2558

สวทช. เชิญร่วมโครงการ Enjoy Science: Let’s Print the World
ประกวดออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ ชิงรางวัลร่วมงาน Maker Faire Berlin 

3D Printing add.jpg

สวทช. และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นจริง ในโครงการประกวดออกแบบชิ้นงานสุดสร้างสรรค์จากเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ ในโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World” พร้อมชิงรางวัลใหญ่ เข้าร่วมงาน Maker Faire Berlin ที่ประเทศเยอรมนี งานแฟร์ระดับโลกสุดชิคของเหล่านักประดิษฐ์และคนพันธุ์ DIY

กติกาการเข้าประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

ประเภทการประกวด

          แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

          (1) นักเรียน และนักศึกษา (ระดับไม่เกินปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)

          (2) บุคคลทั่วไป

รูปแบบผลงานและวิธีการส่งใบสมัครเพื่อเข้าประกวด

       (1) ผู้สมัครสามารถส่งไอเดียหรือแนวคิดที่น่าสนใจได้ไม่เกินคนละ 3 ไอเดีย แต่จะมีไอเดียที่เข้ารอบได้เพียงคนละ 1 ไอเดียเท่านั้น

       (2) ใบสมัครต้องประกอบด้วยภาพวาดคร่าวๆ หรือภาพ 3 มิติ แสดงขนาดและรูปร่างสิ่งที่ต้องการสร้าง พร้อมคำอธิบายลักษณะสิ่ง ประโยชน์ใช้สอย และความโดดเด่นอื่นๆ ความยาวรวมแล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ต่อ 1 ไอเดีย

       (3) ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง ประเภทของการประกวด พร้อมสถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ อย่างครบถ้วน

       (4) ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียไปที่ 3D@nstda.or.th หรือที่กล่องข้อความของเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Let’s Print the World อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

       (5) ไฟล์และเอกสารทั้งหมดจะไม่ส่งคืน ผู้ส่งผลงานกรุณาเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

ระยะเวลาการรับสมัคร

          ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2558 - 22 มิถุนายน 2558 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในอีเมลล์หรือกล่องรับข้อความเป็นสำคัญ 

สอบถามเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Let’s Print the World

เอกสารรายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์โครงการ