เมื่อตับประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้
ชื่อเรื่อง
เมื่อตับประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้
ผู้แต่ง
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
สำนักพิมพ์
อมรินทร์
เลขเรียกหนังสือ
616.3623 .ท73

"ตับ" เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจัดเก็บสารอาหาร ขับถ่ายของเสียและสารพิษต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกาย แต่หากดูแลตับไม่ดีก็มีโอกาสเกิดโรคได้มากมาย อาทิ ไขมันพอกตับ ไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ ตับแข็ง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางในการดูแลรักษาตับของคุณ ให้แข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ร่วมกับเราตลอดไป