Twelve Tales : 12 นิทานบันดาลใจ
ชื่อเรื่อง
Twelve Tales : 12 นิทานบันดาลใจ
ผู้แต่ง
ผ้าป่าน สิริมา
สำนักพิมพ์
a book
เลขเรียกหนังสือ
398.2 .ผ25

เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของคน 12 คน ผ่านตัวละครต่าง ๆ ที่ดึงเอาความเป็นตัวตนของคนเหล่านั้นออกมา แล้วแปลงเป็นนิทานอ่านสนุก ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นข้อคิดเตือนสติ และเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ช่วยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้