เงินหรือชีวิต (Your Money or Your Life)
ชื่อเรื่อง
เงินหรือชีวิต (Your Money or Your Life)
ผู้แต่ง
Joe Dominguez & Vicki Robin (ผู้แปล : ฐณฐ จินดานนท์)
สำนักพิมพ์
openbooks
เลขเรียกหนังสือ
332.042 .ร853

ลองถามตัวคุณเองดูว่า คุณมีเงินพอใช้ไหม คุณใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวได้มากอย่างที่ควรหรือยัง คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาไหมเมื่อกลับถึงบ้านหลังเลิกงาน คุณมีเวลาเพื่อร่วมทำกิจกรรมที่คุณเชื่อว่ามีคุณค่าหรือไม่ ถ้าคุณถูกปลดจากงาน คุณจะเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีหรือไม่ คุณพอใจกับสิ่งที่คุณได้สร้างให้โลกแล้วหรือยัง คุณไม่ได้มีปัญหาทางการเงินใช่ไหม งานที่คุณทำอยู่สะท้อนถึงสิ่งที่คุณให้คุณค่าหรือไม่ คุณมีเงินเก็บพอจะใช้จ่ายเพื่อยังชีพตามปกติไปได้อีกหกเดือนหรือไม่ ชีวิตของคุณบริบูรณ์พร้อมแล้วหรือไม่... หากมีสักข้อที่คุณตอบว่า ‘ไม่’ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้