Local Knowledge Book Series
ของหรอยบ่อยาง
ชื่อเรื่อง
ของหรอยบ่อยาง
ผู้แต่ง
อริยา ไพฑูรย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558
เลขเรียกหนังสือ
ยว .อ73ข

ของหรอยบ่อยาง เป็นหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบสารคดีภาพ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักของกินทั้งคาวและหวาน รวมถึงอาหารว่างที่น่าสนใจของสงขลา ที่นับวันจะเลือนหายไปและเด็กๆ ก็สนใจน้อยลงทุกที โดยในหนังสือจะบอกส่วนผสมและวิธีการทำ รวมถึงเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับอาหารนั้นๆ