เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์
ชื่อเรื่อง
เสียงพูดสุดท้าย ‘รงค์ วงษ์สวรรค์
ผู้แต่ง
วรพจน์ พันธุ์พงศ์
สำนักพิมพ์
สำนักหนังสือไต้ฝุ่น
เลขเรียกหนังสือ
928.95911 .ว76 2552

บทสัมภาษณ์ว่าด้วยทรรศนะและศิลปะการใช้ชีวิตนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของไทย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่ง คุณสามารถทบทวนความทรงจำของนักเล่าผู้รอบรู้ผู้นี้ได้ในหนังสือเล่มนี้... แล้วคุณจะเข้าใจ ว่าเหตุใด ‘รง วงษ์สวรรค์ จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรม