ประโยคย้อนแสง
ชื่อเรื่อง
ประโยคย้อนแสง
ผู้แต่ง
ประภาส ชลศรานนท์
สำนักพิมพ์
เวิร์คพอยท์
เลขเรียกหนังสือ
089.95911 .ป71ป
มีคำอยู่สองคำ ที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นคือคำว่า "โอกาส" และ "ความสามารถ" สองคำนี้มีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกัน โอกาส...เป็นของที่ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของที่คนอื่นหยิบยื่นให้เรา ความสามารถ...เป็นของของเรา ไม่ว่าจะมีมาตั้งแต่เกิดหรือสร้างขึ้นมาเอง