เศษเสี้ยวของเธอ (Pieces of you)
ชื่อเรื่อง
เศษเสี้ยวของเธอ (Pieces of you)
ผู้แต่ง
Tablo (ผู้แปล : ทศพล ศรีพุ่ม)
สำนักพิมพ์
ไจไจบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
รส. ล34 2560

เรื่องสั้นสิบเรื่องของ ทาโบล ได้เรียงร้อยสารพันความลับและความวิตกกังวลในวัยเยาว์เข้าด้วยกัน กระซิบถ้อยคำปลอบประโลมใจไปถึงผู้คนในวัยแห่งการเติบโตและสูญเสีย