50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ชื่อเรื่อง
50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง
ปภาณิน เกษตรทัต
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
ยว .ป62ห

 

รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีต ครบถ้วนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างวัดพนัญเชิง สงครามเจ้าอนุวงศ์ การเลิกทาสและไพร่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับประเทศไทยและเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง