ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา
ชื่อเรื่อง
ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา
ผู้แต่ง
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักพิมพ์
อ่านกฎหมาย
เลขเรียกหนังสือ
340.1 .ว72

ในหนังสือ "ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา" เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจสำรวจความคิดหลักเกี่ยวกับกฎหมาย การเมือง และรัฐ ของนักคิดคนสำคัญที่ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประวัติศาสตร์ปรัชญาของโลก โดยเหตุที่ความคิดของมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างไร้สาเหตุ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นผลจากบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมในห้วงเวลาที่มนุษย์คนนั้นมีชีวิตอยู่ และในบางกรณีก็เป็นผลมาจากชีวิตส่วนตัวของมนุษย์ผู้นั้น ผู้เขียนจึงไม่ได้นำเสนอเฉพาะความคิดของนักคิดแต่ละคนเท่านั้น แต่พยายามที่จะฉายภาพความเป็นไปแห่งชีวิตของนักคิดแต่ละคน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมนักคิดแต่ละคนด้วยการสำรวจความคิดหลักในทางนิติปรัชญาของนักคิดแต่ละคน