มือใหม่ลงทุนให้รวยด้วยฟิวเจอร์ส
ชื่อเรื่อง
มือใหม่ลงทุนให้รวยด้วยฟิวเจอร์ส
ผู้แต่ง
สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
สำนักพิมพ์
จิ๊กซอว์
เลขเรียกหนังสือ
332.6457 .ส24ม 2560

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง SET50 Index Futures และ Single Stock Futures โดยเริ่มตั้งแต่หลักการซื้อขาย รูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังอธิบายขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขาย การใช้โปรแกรมซื้อขาย รวมถึงหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดในการซื้อขายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง