ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรื่องที่ต้องรู้
ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรื่องที่ต้องรู้
ผู้แต่ง
เคน บูธ
สำนักพิมพ์
สยามปริทัศน์
เลขเรียกหนังสือ
327 .บ44

หนังสือที่ทลายมายาภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่หลายคนเข้าใจ ผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่า “ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” และ “วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับทุกคนอย่างไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงในระบบระหว่างประเทศทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และวิถีทางสังคม ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กๆ ในทางเดียวกับ การเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นหรือระดับเล็กๆ ก็ส่งผลต่อการกำหนดวิถีทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน