วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า
ชื่อเรื่อง
วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า
ผู้แต่ง
ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
332.6322 .ต72

ในโลกการลงทุนมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละบุคคลว่าจะเลือกสไตล์การลงทุนแบบไหน และเลือกเครื่องมือไหนที่จะช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาได้นำข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานมาวิเคราะห์ อธิบายด้วยภาษาและสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการลงทุนตามแบบของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า “ลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม”