Finnish lessons 2.0
ชื่อเรื่อง
Finnish lessons 2.0
ผู้แต่ง
ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก
สำนักพิมพ์
โอเพ่นเวิลด์ส
เลขเรียกหนังสือ
379.593 .ซ99

ในปี 2001 ฟินแลนด์ทำให้โลกต้องตกตะลึงเมื่อการประเมินผลนานาชาติ PISA ครั้งแรก แสดงให้เห็นว่า ประเทศเล็กๆ ที่คะแนนความสามารถของนักเรียนเคยอยู่แค่ค่าเฉลี่ยในยุโรป กลับทำคะแนนเป็นที่หนึ่งในทุกบททดสอบ อะไรทำให้ประเทศที่ไม่เคยได้รับความสนใจด้านการศึกษาพลิกกลับมาเป็น “ต้นแบบการศึกษา” ในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ จนหลายประเทศต้องไปเยี่ยมเยียน “ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก” นักการศึกษาชั้นนำของฟินแลนด์และโลก จะมาถอดรหัสวิถีปฏิรูปการศึกษาแบบฟินแลนด์ที่นำไปสู่การศึกษาที่เป็นเลิศ เสมอภาค มีความสุข และเปี่ยมประสิทธิภาพ รวมถึงชวนขบคิดวิเคราะห์ว่า เราจะนำบทเรียนจากฟินแลนด์มาใช้สรรสร้างความฝันด้านการศึกษาในแบบเฉพาะของเราได้อย่างไร