สานฝันคนวัยมัน ฉันทำได้!
ชื่อเรื่อง
สานฝันคนวัยมัน ฉันทำได้!
ผู้แต่ง
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ปรัชญพร วรนันท์
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
371.42 .ว371

นำเสนอแนวทางในการแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการเรียน การสอน และการสอบ ที่นักเรียนและผู้สอนต้องเจอในห้องเรียนทุกวัน พร้อมแนะนำแนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ ตลอดจนเผยเคล็ดลับการค้นหาตัวตนและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความฝันตามที่ใจปรารถนา