Freakonomics
ชื่อเรื่อง
Freakonomics
ผู้แต่ง
Steven D. Levitt และ Stephen J. Dubner
สำนักพิมพ์
HarperCollins
เลขเรียกหนังสือ
9780061792809
หนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรก ที่นำหลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาตอบคำถามและไขปัญหาที่เห็นกันอยู่จนชินตาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ยาเสพติด การเลี้ยงดูลูก การทุจริต ฯลฯ รวมไปถึงการนำเรื่องที่ไม่มีทีท่าว่าจะเกี่ยวข้องกันได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน

อ่านได้ที่ : OverDrive