สะสมเพื่อสุขสันต์
ชื่อเรื่อง
สะสมเพื่อสุขสันต์
ผู้แต่ง
ประยูร สงวนไทร
สำนักพิมพ์
แสงดาว
เลขเรียกหนังสือ
790.13 .ป71

เล่าถึงงานอดิเรกที่ชื่อว่าการสะสม และศึกษาความเป็นมาของมันอย่างสังเขป เช่น ในเรื่องตราไปรษณียากรถึงกล่าวประวัติของการไปรษณีย์อย่างสังเขป การสะสมแสตมป์ การเก็บรักษา ในเรื่องเงินตรากล่าวถึงความหมาย มนุษย์สมัยไหนที่เริ่มใช้เงิน เงิดพดด้วง ธนบัตร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ในแต่ละบทยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่นที่ควรอ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์แหล่งข้อมูล รวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ควรแวะไปชมอีกด้วย