อมตะเพลงและดนตรีของพ่อ
ชื่อเรื่อง
อมตะเพลงและดนตรีของพ่อ
ผู้แต่ง
พินิจ จันทร
สำนักพิมพ์
ปัญญาชน
เลขเรียกหนังสือ
784 .พ35อ

พระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ได้รับการกล่าวขานและยกย่องไปทั่วโลกอีกด้านหนึ่ง คือ การทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงและทรงการดนตรี พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีหลากหลายประเภท รวมทั้งยังทรงเคยทรงดนตรีร่วมวงกับคณะดนตรีระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง ตลอดทั้งบทเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ก็ได้ถูกนำไปบรรเลงจากวงดนตรีระดับโลกมาแล้วหลายครา จนเป็นที่รู้จัก และชื่นชอบอย่างแพร่หลาย นับได้ว่าเป็นบทเพลงอันเป็นอมตะนิรันดร์กาลโดยแท้