ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ (Madness Otherness and Suffering)
ชื่อเรื่อง
ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ (Madness Otherness and Suffering)
ผู้แต่ง
รวมนักเขียน
สำนักพิมพ์
Undergrad Rewrite
เลขเรียกหนังสือ
709 .ค726

หนังสือแหวกกรอบคิดยุค 4.0 ที่น่าสนใจ รวมบทความของนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ ที่เรียบเรียงด้วยแนวคิดที่ข้ามพ้นสหวิทยาการทั้งปวง ชวนลงลึกถึงบรรยากาศอันแปลกประหลาด แวดล้อมด้วยมูลเหตุที่พร้อมนำไปสู่ "ภาวะซึมเศร้า" ของผู้คนในสังคมบ้านเราเวลานี้