ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
ชื่อเรื่อง
ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง
ต้นข้าว ปาณินท์
สำนักพิมพ์
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
เลขเรียกหนังสือ
720.1 .ต51

ถ้าสถาปัตยกรรมนั้นมีหน้าที่มอบโครงสร้างและทิศทางในการมองโลกแก่มนุษย์ ทฤษฎีก็น่าจะมีหน้าที่มอบโครงสร้างและทิศทางในการทำงานแก่สถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนที่มีต่อทฤษฎีสถาปัตยกรรม เป็นความพยายามที่จะเล่าเรื่องราวการเดินทาง การดิ้นรน แสวงหาทางเลือก และเส้นทางที่ถูกต้องของงานสถาปัตยกรรมตะวันตกผ่านประวัติศาสตร์นับพันปี