Suffering กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข
ชื่อเรื่อง
Suffering กลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข
ผู้แต่ง
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
สำนักพิมพ์
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดา
เลขเรียกหนังสือ
294.3144 .ว72ซ

หนังสือกลั่นทุกข์ให้เป็นสุข (Suffering) ผลงานการเขียนของ ว.วชิรเมธี ในชุดธรรมะวิชาชีวิต ถ่ายทอดวิธีรับมือกับความทุกข์ในชีวิต หากเราไม่กลัวความทุกข์ ชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้ว เช่นเดียวกับดอกบัวในตมและน้ำที่สามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้น