๙ พุทธ ๙ เต๋า ๙ เซ็น
ชื่อเรื่อง
๙ พุทธ ๙ เต๋า ๙ เซ็น
ผู้แต่ง
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
สำนักพิมพ์
มติชน
เลขเรียกหนังสือ
294.301 .ส37ก

รวมนิทานสั้นๆ จากพระพุทธศาสนาเถรวาท เต๋า+ขงจื๊อ และ เซ็น โดย ศ.พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต โดยตอนต้นเล่มอาจารย์เสฐียรพงษ์ได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลักคำสอนทั้ง 4 สายไว้สั้นๆ ถึงแม้จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เท่าฝ่ามือแต่อ่านจบแล้วท่านจะได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลิน