หลงทางไปบ้างไม่เป็นไร
ชื่อเรื่อง
หลงทางไปบ้างไม่เป็นไร
ผู้แต่ง
พระพร็อบรยูน
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ธรรมะ
เลขเรียกหนังสือ
วิธีแก้ปัญหาชีวิตด้วยความหวังและกำลังใจ

หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงปัญหาด้านการงาน ความรัก ครอบครัว การอยู่ร่วมกัน ซึ่งสามารถทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ ไม่ใช่การเสนอแนะแนวทางที่น่าเบื่อ แต่มีการยกเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อเสนอวิธีแก้ไข เน้นสอนให้คนที่มีปัญหามองปัญหาและรับมือกับมัน สอนให้ผู้อ่านยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่มีการชี้ขาด เพียงแต่แนะนำแนวทาง หรือเสนอแง่คิดอีกมุมหนึ่งเท่านั้นตอบปัญหาได้ตรงใจโดนจุด รับรองว่ามีสะดุ้งเพราะโดนสะกิดใจอย่างแรง