ลองธรรมดู
ชื่อเรื่อง
ลองธรรมดู
ผู้แต่ง
บุรินทร์ ปัณฑุยากร
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ธรรมะ
เลขเรียกหนังสือ
294.3444 .บ47

หนังสือรวมบันทึกธรรมฉบับสื่อด้วยภาพ ของ “เอ็กซ์-บุรินทร์” ศิษย์พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ที่บวชเมื่อพรรษาที่ 2553 ในเล่มได้กล่าวถึงคอนเซปท์ธรรมที่ครอบคลุมหัวข้อธรรมหลักๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น อัตตา ตัณหา เวทนา สังสารวัฎ การปฏิบัติธรรม สติ ความสุขความทุกข์ ทางสายกลาง อวิชชา ไว้อย่างย่อๆ จึงเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ เบื่อธรรมมะ และชอบอ่านการ์ตูน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี