How to สู่ความสำเร็จด้วยวิถีพุทธ
ชื่อเรื่อง
How to สู่ความสำเร็จด้วยวิถีพุทธ
ผู้แต่ง
ราช รามัญ
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ
294 .11

หนังสือเสียง How to สู่ความสำเร็จ ด้วยวิถีพุทธ นี้ได้นำเอาธรรมะที่เหมาะเเก่คนธรรมดาๆ ทั่วไปทุกคน ซึ่งปรารถนาความสำเร็จที่ยั่งยืนเเละมีความสุข โดยมีธรรมะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนในจิตใจ ด้วยธรรมข้อเเรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ในเบื้องต้น ก็คือ “ทุกข์ทั้งหลาย มีใจเป็นเหตุ” เมื่อใจเป็นทุกข์ นั้นเเสดงว่าความคิดของเราก็ร่วมก่อการด้วย มีส่วนร่วมทำให้ใจเป็นทุกข์ การคิดดี คิดบวก ตามเเนววิถีพุทธ จึงเป็นอีกเเนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานเเล้ว