คู่มือบวชพระ
ชื่อเรื่อง
คู่มือบวชพระ
ผู้แต่ง
ปฤณ อัครผลพานิช
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ธรรมะ
เลขเรียกหนังสือ
294.35 .ป104

หนังสือคู่มือแนะนำการเตรียมตัว “บวชพระ” เบื้องต้น มีภาพประกอบแบบอินโฟกราฟฟิกสวยงาม เนื้อหาประกอบด้วย จุดประสงค์ของการบวช คุณสมบัติของผู้บวช ขั้นตอนการบวช กฎระเบียบสงฆ์ เครื่องอัฐบริขาร การห่มจีวร บทสวดในพิธีบวช ฯลฯ ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์คนดังผู้มีประสบการณ์อันน่าสนใจในการบวช เช่น อ.ประมวล เพ็งจันทร์, อุ๋ย บุดดาเบลส, จิตต์ ตันฑเสถียร ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ทราบขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ในเบื้องต้น ก่อนก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์