เคล็ดลับจากพระพุทธเจ้าเรื่องรัก
ชื่อเรื่อง
เคล็ดลับจากพระพุทธเจ้าเรื่องรัก
ผู้แต่ง
ณัฐพบธรรม
สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
เลขเรียกหนังสือ
294.3444 .ณ13ค

 

เราทุกคนควรรู้ว่า คนแบบไหนที่เราควรรัก ควรคบ เพื่อจะได้พบเจอสิ่งดีๆ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เราถูกความรักที่เรามี ทำให้เราตาบอด (ใจบอด) และสิ่งที่สำคัญที่สุด จะสะท้อนให้เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคู่รัก เป็นเพื่อน เป็นพ่อแม่ลูก ฯลฯ เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร ถึงจะเป็น คนที่เป็นที่รัก เป็นคนที่ควรค่าจะได้ความรักจากคนรอบข้างตัวเรา และช่วยให้เรากับคนรอบข้าง มีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกัน