รู้ไว้ไม่ตายไว
ชื่อเรื่อง
รู้ไว้ไม่ตายไว
ผู้แต่ง
วัชรีพร คงวิลาด
สำนักพิมพ์
Book maker
เลขเรียกหนังสือ
613 .ว71

หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้ ป้องกัน อันตรายรอบตัวก่อนจะสายเกินไป เพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจทำให้ตายเร็วได้ โดยไม่รู้ตัว เพราะชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ อยู่กับอันตรายที่มองไม่เห็น หรือเห็นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ อาหารบางอย่างอาจเป็นยาพิษ เครื่องสำอางบางชนิดสามารถฆ่าคุณได้ พฤติกรรมที่ทำอยู่ทำวันอาจส่งผลให้คุณตายผ่อนส่ง