ขาย 100 คน ซื้อ 99 คน
ชื่อเรื่อง
ขาย 100 คน ซื้อ 99 คน
ผู้แต่ง
อะกิระ คะกะตะ ผู้แปล : กิษรา รัตนาภิรัต คุโด
สำนักพิมพ์
อมรินทร์ฮาวทู
เลขเรียกหนังสือ
658.85 .ค11

หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเหมือนคู่มือการทำงานที่สำคัญของคุณ เริ่มจากการปรับทัศนคติที่มีต่องานขาย ซึ่งไม่ใช่การตามตื้อลูกค้า แต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับอีกฝ่าย พนักงานขายจึงเป็นผู้นำความสุขไปให้ลูกค้า แนวคิดดังกล่าวเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานให้มีความเชื่อมั่น มีศักดิ์ศรี ต่างจากการเร่ขายของ แบบที่เคยทำตามๆ กันมา รวมไปถึงการถ่ายทอดหลักจิตวิทยา และเทคนิคการขายอีกมากมาย จากประสบการณ์ของ “อะกิระ คะกะตะ” นักขายผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระเจ้าแห่งการขาย”