สุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก
ชื่อเรื่อง
สุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์
อมรินทร์สุขภาพ
เลขเรียกหนังสือ
649.1 .ป71ส 2560

รวบรวมคำตอบของผู้เขียนจากคอมลัมน์ในหนังสือ ซึ่งเป็นคำถามหลากหลายประเด็น ว่ากันตั้งแต่หลักการเลี้ยงดู การปรับแก้นิสัยบางอย่าง การฝึกความรับผิดชอบของลูก การเรียน การกวดวิชา ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือไอทีต่างๆ ของลูก ตั้งแต่วัยเตาะแต่ถึงวัยรุ่นเลยทีกับ 49 คำถามในเล่มนี้ มีคำตอบครอบคลุมหลักการเลี้ยงดูที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจในปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างแท้จริง ครบถ้วน เพราะวิธีเลี้ยงลูกเล็กๆ ในวันนี้เชื่อมโยงถึงนิสัยของเด็กในอีก 20 ปีข้างหน้า ฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นถูกต้อง ตอนจบย่อมถูกต้องแน่นอน