เมล็ดงอก Healthy food
ชื่อเรื่อง
เมล็ดงอก Healthy food
ผู้แต่ง
วิยวรรณตรา
สำนักพิมพ์
นานา
เลขเรียกหนังสือ
635.357 .ว367

หนังสือที่รวบรวมเทคนิคการปลูก ดูแล และทำธุรกิจเกี่ยวกับเมล็ดงอก ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยวิธีการอธิบายที่เข้าใจง่ายแบบ Step by Step พร้อมรูปภาพวิธีการต่างๆ ประกอบเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์ของผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเมล็ดงอก ที่มาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ในการปลูกอีกด้วย