ทองแดง
ชื่อเรื่อง
ทองแดง
ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้ง
เลขเรียกหนังสือ
636.70887 .ภ46 2546

เรื่องราวของทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงประวัติที่มาของทองแดงอย่างละเอียด และทรงเล่าถึงพัฒนาการเติบโตของทองแดง ความเฉลียวฉลาดแสนรู้ฟังภาษาได้รู้เรื่อง มีความสามารถพิเศษในการเก็บลูกมะพร้าว ทองแดงเป็นสุนัขที่มีมารยาทเรียบร้อย มีความกตัญญูรู้คุณ และที่สำคัญมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่สุด จะหมอบเฝ้าอย่างระแวดระวังในขณะประทับ และจะออกเดินนำหน้าเมื่อทรงพระราชดำเนินออกกำลังพระวรกาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถพระที่นั่งเองทองแดงจะตามเสด็จด้วยโดยนั่งบนเบาะข้างพระองค์ เมื่อทองแดงมีลูก ก็จะสอนลูก ๆ ให้มีระเบียบวินัย และให้ทำตามรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว