คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง
สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
สำนักพิมพ์
ไอดีซีฯ
เลขเรียกหนังสือ
771.3 .ส47คม

คู่มือการถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon ฉบับสมบูรณ์ ที่เจาะลึกถึงรายละเอียดทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพที่สำคัญ เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถถ่ายภาพได้สวยอย่างที่ต้องการ การสั่งถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟน การบันทึก GPS สถานที่ที่เราได้ไปถ่ายภาพ และการจัดการกับไฟล์ภาพอย่างมืออาชีพ