101 Design Methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
ชื่อเรื่อง
101 Design Methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
ผู้แต่ง
Vijay Kumar ผู้แปล : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ จุติพงศ์ ภูสุมาศ
สำนักพิมพ์
ไอดีซี
เลขเรียกหนังสือ
658.4063 .ว32

หนังสือเล่มแรกของโลกที่จะพาคุณเดินก้าวข้ามผ่านหุบเหวความล้มเหลวของการสร้างนวัตกรรม ด้วยการนำเสนอ กรอบวิธีคิด (Mindset) และวิธีการ (Methods) ที่เป็นเหตุเป็นผล ภายใต้แนวทางที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน วางแผนได้ ตัดสินใจได้ ทำได้ และทำซ้ำได้จริง โดยรวบรวมจากการปฏิบัติจริงของหลากหลายธุรกิจทั่วโลก และจากการให้คำปรึกษากับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กลั่นจากกึ๋นและประสบการณ์จริงของ Prof. Vijay Kumar ชายผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมระดับโลก